Các đối tác hợp tác với Bún Đậu 29 sẽ được hưởng những quyền lợi mà không ở đâu có được…

I, Chi phí khai trương:

Biển bảng + Decor 20 Triệu
Bàn ghế (12 bộ) 9,6 Triệu
Thiết bị bếp 20 Triệu
Tủ đông + Tủ mát 12 Triệu
Đồng phục 1 Triệu
Phí nhượng quyền 2 năm 24 Triệu
Phần mềm bán hàng + Máy in 7 Triệu
Ipad order 5 Triệu
Chi phí đào tạo bếp, nhân viên, đồng hành Setup quán 10 Triệu
Nhập hàng  50 Triệu
Tổng 158,6 Triệu

II, Chi phí hàng tháng:

Mặt bằng 30 Triệu
Nhân viên 30 Triệu
Marketing 10 Triệu
Tổng 70 Triệu

III, Doanh thu và lợi nhuận:

Lợi nhuận gộp (Trên giá nhập hàng) 60%
Doanh số đầu người 70.000 VNĐ
Lượng khách hàng / ngày 100 Khách
Doanh số ngày 7.000.000 VNĐ
Lợi nhuận ngày (60% x 7.000.000) 4.200.000 VNĐ
Lợi nhuận tháng (30 x 4.200.000) 126.000.000 VNĐ
Lãi ròng (126.000.000 – 70.000.000) 56.000.000 VNĐ / tháng
Sau 3 tháng, lượng khách hàng ổn định 200 khách / ngày.
Lãi ròng
112 Triệu / Tháng

Bún đậu 29 sẽ hỗ trợ đối tác theo 3 gói sau

Chi tiết

Tuyển dụng nhân sự lúc thiếu
Đào tạo nhân sự
Lên quy trình và kiểm soát
Tuyển dụng đào tạo bếp đảm bảo quán vận hành tốt
Luôn kiểm định chất lượng sản phẩm
Đảm bảo vấn đề quan hệ công an, thuế và các vấn đề phát sinh
Nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo theo ngày

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Chi tiết

Đào tạo nhân sự
Đào tạo bếp
Kiểm định chất lượng sản phẩm
Quan hệ công an, thuế và các vấn đề phát sinh

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Chi tiết

Đào tạo nhân sự
Kiểm định chất lượng sản phẩm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN